Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

zoi
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

April 05 2020

zoi
1373 37dd 390
Reposted fromGIFer GIFer viamoai moai

March 25 2020

zoi
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)

March 22 2020

zoi

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
zoi

March 19 2020

zoi
1608 52e8 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

March 17 2020

zoi
A może miłość już taka jest, że nie przyjmujesz do wiadomości, że coś może się nie udać. Nie myślisz o statystykach, o ewentualnych trudnościach, zapominasz swoje złe doświadczenia. Tak jak kobiety, które decydują się na kolejne dziecko, zapominając o bólu, jaki przeżyły podczas porodu. Na tym polega siła miłości, że święcie wierzysz, że tym razem będzie inaczej.
— Sherryl Woods
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty

March 16 2020

zoi
7900 615b 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viascorpix scorpix

March 15 2020

zoi

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viasorriso sorriso
zoi
“Kiedy znajdziesz kobietę, którą kochasz, bez pamięci, a ona kocha ciebie, nawet z twoimi słabościami i wadami, wszystko wskakuje na swoje miejsce. A jeżeli możesz z nią rozmawiać, a ona cię słucha, rozśmiesza i zmusza do myślenia, sprawia, że widzisz, kim naprawdę jesteś, a przy niej jesteś kimś lepszym, byłbyś idiotą, gdybyś nie chciał spędzić z nią reszty życia.”
— Nora Roberts
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawetryagain wetryagain
zoi
1673 92e4 390
Reposted from0 0 viatake-care take-care
zoi
7981 6b47 390
Reposted fromnyaako nyaako viatake-care take-care

March 09 2020

zoi
9780 ffaa 390
Reposted fromcasanovared casanovared viasorriso sorriso

March 08 2020

zoi
4634 f4fb 390
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir

March 02 2020

zoi
8708 b260 390
zoi
5650 af23 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapoppyseed poppyseed

February 29 2020

zoi
6043 30f9 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6777 509b 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin

February 27 2020

zoi
2192 c90c 390
Twój Vincent.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl