Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2020

zoi
4939 aa8d 390
Reposted fromsh0tek sh0tek vianothingwrong nothingwrong

July 10 2020

zoi

July 06 2020

zoi
8103 b16b 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny vianothingwrong nothingwrong

June 28 2020

zoi
6513 da05 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
zoi
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromborn2die born2die viatake-care take-care

June 22 2020

zoi
7631 dd39 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianothingwrong nothingwrong

June 14 2020

zoi
6259 8c50 390
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
zoi

June 11 2020

zoi
On pachniał jak dom. Właśnie dlatego tak bardzo go kochałam.
— Aleksandra Wądołowska - "Papierowe sny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawetryagain wetryagain

June 05 2020

zoi

May 28 2020

zoi
Pełno na ziemi ludzi, co nie zasługują by do nich mówić.
— Arthur Schopenhauer
Reposted bytereseek tereseek
zoi
9456 5d25 390
Reposted frommesoute mesoute viairmelin irmelin

May 27 2020

zoi
7180 c403 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin

May 24 2020

zoi
7908 2745 390

May 23 2020

zoi
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
zoi
zoi

May 18 2020

zoi
8489 8b56 390
Mam was w dupie, ideały.
Reposted from0 0 viacompletelydifferent completelydifferent

May 15 2020

zoi
zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...