Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

zoi
4177 a98c 390
Reposted fromheartbreak heartbreak viairmelin irmelin
zoi
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
3077 2f4e 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee vialabellavita labellavita
zoi
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadrunkwhipster drunkwhipster
zoi
3015 5c6e 390
Reposted fromcorvax corvax viagwiazdeczka gwiazdeczka
zoi

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
zoi
zoi
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viabanshe banshe
zoi
8484 348f 390
Reposted fromslodziak slodziak viabanshe banshe
zoi
0858 0864 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanncey anncey
2936 82e4 390
Reposted fromerial erial viaanncey anncey
zoi
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
zoi
3845 8f71 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viaanncey anncey
zoi
7511 5125 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey

July 06 2017

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
zoi
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viaspokodama spokodama
zoi
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viaspokodama spokodama
zoi
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
zoi
zoi
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl