Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

zoi
8805 645f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

September 15 2019

zoi
5523 701e 390
Giovana Medeiros
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
zoi
9521 8d8c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 13 2019

zoi
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
zoi
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe

September 11 2019

zoi
9374 1024
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viairmelin irmelin
zoi
6513 82c4 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
zoi
6507 d036 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
zoi

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin

September 10 2019

zoi
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapomruki pomruki
zoi
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
zoi
6967 856d 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viairmelin irmelin
zoi

September 09 2019

zoi
4960 ec40 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viairmelin irmelin
zoi
6354 f485 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zoi
6341 a629 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zoi
6328 2970 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zoi
5944 775f 390
Reposted fromscorpix scorpix
zoi
1483 befc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
zoi
7982 e535 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl