Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

zoi
1990 b817 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki

March 10 2018

zoi
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

March 07 2018

zoi
6449 020c 390
zoi
Myślę, że życie polega na stawianiu sobie celów.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
5505 b806 390
zoi
Glacier National Park
zoi
zoi
7516 32af 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zoi
Reposted from777727772 777727772 viaadriannak adriannak

March 03 2018

zoi
1473 73ca 390
M i M
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 02 2018

zoi
– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina

March 01 2018

zoi

February 24 2018

zoi
2564 e8f4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
1256 5866 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
zoi
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

February 23 2018

4115 7a8d 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
zoi
9482 0640 390
Reposted fromniezwykla niezwykla viatwice twice
zoi
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl