Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

zoi
8885 7b12 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabanshe banshe

July 17 2019

zoi
1549 bab6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
zoi
1538 b60b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 14 2019

zoi
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 12 2019

zoi
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz a gdy się udaje, boisz się że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort
zoi
0785 43ab 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin

July 10 2019

zoi

June 27 2019

zoi

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viadygoty dygoty

June 22 2019

zoi
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
zoi
9926 1160 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viabanshe banshe
zoi
9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viakatasza katasza

June 18 2019

zoi
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viascorpix scorpix

June 17 2019

zoi
6126 e255 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
zoi
Jeśli nie wierzysz w siebie to nie wierzysz w nic.
— usłyszane
Reposted fromresort resort
zoi
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viamefir mefir
zoi
Możesz jeść zdrowe pożywienie, pić czystą wodę, używać kosmetyków bez chemii, codziennie biegać lub intensywnie ćwiczyć, ale jeśli Twój umysł jest pełen złych myśli i osądów,  a w sercu brak współczucia i miłości  to nadal jesteś chorym człowiekiem. 
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromiga-xvl iga-xvl viamefir mefir
zoi


I'm a unicorn
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup viamefir mefir
zoi
6174 f9af 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl