Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

zoi
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 vianothingwrong nothingwrong
zoi
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Zadaj sobie pytanie: "Jaka płynie z tego lekcja?". Dostrzeż ją, przerób i bądź za nią wdzięczny, a potem idź dalej.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
1453 a411 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
zoi
Bądź każdego dnia swoją najlepszą wersją. Dawaj z siebie 100%. Angażuj się, walcz, poświęcaj – jednym słowem: KOCHAJ! Ale gdy widzisz, że robisz to w pojedynkę, jeśli widzisz brak zaangażowania i zaniedbanie, to choćby nie wiem jak ciężkie to dla Ciebie było musisz zrozumieć – tej miłości już nie ma i może nawet nigdy jej nie było.
http://www.oczamimezczyzny.pl/zaurocznie-mija/
Reposted fromwithout-something without-something
zoi
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
zoi
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
zoi
9417 1deb 390
Reposted frompeper peper viamefir mefir
zoi
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamefir mefir
0551 e409 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viamefir mefir
zoi
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
zoi
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
zoi
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamefir mefir
zoi
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamefir mefir
zoi
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viamefir mefir
zoi
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viamefir mefir
zoi
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viakeepfit keepfit
zoi
Czemu tęsknotą za osobą, która nie wróci tak bardzo boli?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl