Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

zoi
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viasziiiz sziiiz

August 14 2017

czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted frommakswilczur makswilczur
3709 0a62 390
Reposted frommakswilczur makswilczur
zoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zoi
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
zoi
Tęsknota za ukochaną istotą jest jak ból zęba czy ucha, nie można od niej uciec.
— John Galsworthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 11 2017

zoi
1393 425b 390
Reposted fromrisky risky viaspokodama spokodama
zoi
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viapinkdress pinkdress
zoi

August 10 2017

zoi
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
Reposted fromrawwwr rawwwr viawithout-something without-something
zoi
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
zoi
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viabanshe banshe
zoi
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromataszka ataszka viagdybam gdybam
9924 fee5 390
zoi
zoi
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viabanshe banshe
zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl