Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

zoi
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve
zoi
postaw na siebie
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viawordshurt wordshurt
zoi

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viaoll oll
zoi
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viabrzask brzask
zoi
Nienawidzę kiedy ludzie mówią mi:
- Spróbuj o tym nie myśleć.
Niesamowicie mnie to wkurwia, mam ochotę wtedy wbić im nóż w udo i spytać:
- Boli? Spróbuj o tym nie myśleć.
— Krzysiu Te
Reposted fromnikotyna nikotyna viaoll oll
zoi
Jestem chora. Na głowę. Cierpię na wieczny niedobór pewnego rodzaju relacji. Cierpię do tego stopnia, że każdy nawet mały przejaw zainteresowania ze strony drugiej osoby, budzi we mnie nadzieję. Nadzieję, że to już, że teraz będzie dobrze i spokojniej, że to dobry człowiek, normalny, że bardziej odpowiedni niż poprzedni. Moja wybujała wyobraźnia zaczyna tworzyć scenariusze idealnych sytuacji. Wspólne poranki i śniadania. Spacer nad morzem. Wino i papieros na balkonie. Cała noc z Playstation. Promienie słońca na twarzy. Zapach deszczu. Słuchamy muzyki. Czytamy książki. Życiowe rozkminy do 5 rano. Czasem spokojnie. Chill. Czasem ostre kłótnie. Raz delikatnie. Czasem wersja hard. Jest idealnie pomimo nieidealności. Zaczynam się wkręcać w postać i relację, którą sama sobie stworzyłam. To istenieje tylko w mojej głowie. Wydrap mi ktoś mózg.
Reposted frommyniu myniu viaoll oll
zoi
9879 c2aa 390
Reposted fromolakocie olakocie viabrzask brzask

May 23 2017

Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
zoi
9398 26ae 390
Reposted fromlikeaghost likeaghost viawordshurt wordshurt
zoi
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
3388 ee31 390
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
zoi
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe

May 22 2017

All relationships have ups and downs; love is strange. Just make sure you love someone for who they are, not who you want them to be.
— Unknown (via permeate)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns
zoi
to nie Ciebie całowałam -
nie miej złudzeń.

myślałam o nim
Twoje usta było po prostu pod ręką.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
zoi
8756 30de 390
Reposted fromhole-love hole-love viasognito sognito
1526 011a 390

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viairmelin irmelin
zoi
zoi
Znam osobę, która znaczy dla mnie wszystko, bez której nie ma nic. Bez której nie chciałabym mieć wszystkiego. Bo ta osoba jest tym wszystkim. Bez niej i tak zostałabym z niczym.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

May 21 2017

zoi
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl