Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

October 09 2017

zoi
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viabanshe banshe
zoi
9429 6eac 390
Reposted fromsavatage savatage viabanshe banshe
zoi
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viabanshe banshe
4916 f9a3 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viabanshe banshe
zoi
8166 6c4b 390
Reposted from0 0 viabanshe banshe
zoi
3033 d5b6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe

October 07 2017

7305 5321 390
Reposted fromclaquette2 claquette2 viapomruki pomruki
zoi
2079 c724 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki

September 27 2017

zoi
5746 a102 390
zoi
4365 82c3 390
3600 fbcf 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
zoi
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viaspokodama spokodama
zoi

Nie jesteś byle kim - nie traktuj się byle jak

http://www.aniamaluje.com/2017/09/nie-jestes-byle-kim-nie-traktuj-sie.html
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaspokodama spokodama
zoi
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego. 
— Jonathan Safran Foer – "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromlouve louve viaspokodama spokodama
zoi
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viaspokodama spokodama

September 18 2017

zoi
6173 f208 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
2212 8612 390
Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl