Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

zoi
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viafoodforsoul foodforsoul

May 20 2019

zoi
9678 6ebc 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
zoi
zoi
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted frommalw malw viariseme riseme

May 19 2019

zoi
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
1470 4dd9 390

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viawishyouwerehere wishyouwerehere
zoi
zoi
6901 693f 390
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
zoi
zoi
zoi
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji. 
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
zoi
9790 844a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viadygoty dygoty
zoi
5649 45f4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
zoi
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
zoi
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik

May 15 2019

zoi
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
zoi
Zdziwisz się, jak łatwo jest wstawać rano, kiedy wiesz, że za chwilę będziesz robiła coś, co nie sprawia, że chcesz zeskoczyć z piętra autobusu prosto pod jego koła
— od Moni, która czyta dobre książki
zoi

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
zoi
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
zoi
Cokolwiek robisz, bądź szczęśliwy. A jeśli nie jesteś to zmień to co robisz.
— autor nieznany
Reposted fromxalchemic xalchemic viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl