Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

zoi
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatake-care take-care
zoi
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frommissbrodka missbrodka viatake-care take-care
zoi

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatake-care take-care

November 01 2018

zoi
9901 f3d5 390
Reposted fromrubinek rubinek viakropq kropq

October 31 2018

9406 4362 390
zoi
3427 c7c1 390
.
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
"Nie wchodzę nikomu w drogę.Uciekam z serc, w których nie powinno mnie być. Omijam miejsca, które niepotrzebnie zajmowałam. Kocham świat, ale to nie znaczy, że wszędzie ma mnie być pełno."
zoi
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viayourheartbeat yourheartbeat

October 29 2018

zoi
zoi

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
zoi
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
zoi
4141 f85d 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viairmelin irmelin
zoi
5032 6c67 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
zoi
5433 54bb 390
zoi
7884 4ad1 390
zoi
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.

October 28 2018

zoi
9043 1c71 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
0309 1e37 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoll oll
zoi
4296 8819 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6871 e248 390
Reposted fromfabrikk fabrikk viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl