Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

zoi
zoi
zoi
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viabanshe banshe
zoi
zoi
4701 4c03 390
zoi
9877 283f 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
Reposted fromgarstki garstki viamoai moai
zoi
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaspokodama spokodama
zoi
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
zoi
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
zoi
Zawsze rób to, czego się boisz.
— Bandslam
Reposted fromhouseofpain houseofpain viascorpix scorpix
zoi
7365 4786 390
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
zoi
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaspokodama spokodama
zoi
9657 367e 390
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol vianirvitii nirvitii
zoi
0357 1853 390
Reposted fromdreamlike dreamlike viamoai moai

December 04 2017

zoi
4778 9380 390
Reposted fromspokodama spokodama
zoi

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

December 01 2017

zoi
3069 dd2e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
zoi
0620 6f81 390
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl